o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

Solarpower > Řídící systémy > Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-3

Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-3

Příklad solárního systému na přípravu TUV + ohřev vody bazénu

Princip činnosti

   V kolektorech se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN ( doporučujeme 25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v akumulační nádrži ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci),dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je bojler „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.

    V případě,že příkon od slunečního záření není dostatečný,jsou splněny podmínky F8 < FSBMAX (doporučujeme 65 ÷ 70 °C ) a F8 < F7 ,je potřebné teplo  dodáváno přídavným zdrojem ( kotel, el. Spirála ) čerpadlem A3.

    Čerpadlo A2 je řídící jednotkou spuštěno je-li dostatečný příkon od kolektorů F1 > FMIN a voda v bazénu má teplotu pod nastavenou hodnotou FBMAX (doporučujeme 28 °C ).Musí ovšem být splněna podmínka záporné teplotní bilance u solárního bojleru,tedy F3 > F1 a nebo je dosaženo maximální teploty na solárním bojleru FSBMAX. 

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… , CPC…,SP...)

·       Řídící systém SH – 3  (minimální řada)

·       Solární bojler

·       Solární instalační jednotka  - 2x čerpadlo  typ 25/4(6),napouštěcí jednotku,tlakoměr,pojistný ventil, expanzní nádoba, automatický odvzdušňovací ventil, odvzdušnění kolektoru

·       Propojovací potrubí prům.22x1 mm

·       Připojení ke kotli – potrubí prům.22/28x1,čerpadlo typ 25/4, expanzní nádoba, filtr

·       DV pro bazén ( 20 nebo 30 desek )

Elektronika pro řízení filtrace bazénu

 

Příklad solárního systému na kombinovanou přípravu TUV + přitápění + ohřev vody bazénu

Princip činnosti

     V kolektorech se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN ( doporučujeme 25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v akumulační nádrži ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci),dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je SOLARTANK  „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.

    V případě,že příkon od slunečního záření není dostatečný,jsou splněny podmínky F8 < FANMAX (doporučujeme 65 ÷ 70 °C ) a F8 < F7 ,je potřebné teplo  dodáváno přídavným zdrojem ( kotel, el. spirála ) čerpadlem A3.

    Bojler je nedílnou součástí SOLARTANKU,voda v něm má tedy téměř shodné teplotní stavy jako voda ve stejné výškové úrovni akumulační nádrže.

    Čerpadlo A2 je řídící jednotkou spuštěno je-li dostatečný příkon od kolektorů F1 > FMIN a voda v bazénu má teplotu pod nastavenou hodnotou FBMAX (doporučujeme 28 °C ).Musí ovšem být splněna podmínka záporné teplotní bilance u SOLARTANKU, tedy F3 > F1 a nebo je dosaženo maximální teploty SOLARTANKU FANMAX.

     Napojení SOLARTANKU k otopnému okruhu provedeme z horního výstupu proti přívodu z kotle a vratnou větev napojíme do nižších vrstev podle způsobu vytápění (otopná tělesa, velkoplošné vytápění, …) resp. teploty  vratné vody.

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… , CPC…,SP...)

·       Řídící systém SH – 3  (minimální řada)

·       Solární bojler

·       Solární instalační jednotka  - 2x čerpadlo  typ 25/6,napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, expanzní nádoba, automatický odvzdušňovací ventil, odvzdušnění kolektorů

·       Propojovací potrubí f22x1 mm

·       Připojení ke kotli – potrubí f22/28x1,čerpadlo typ 25/4, expanzní nádoba, filtr

·       DV pro bazén ( 20 nebo 30 desek )

·       Elektronika pro řízení filtrace bazénu

Příklad solárního systému na přípravu TUV + přitápění přes deskový výměník

Princip činnosti

   V kolektorech se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN (doporučujeme 25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v  bojleru ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci),dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je bojler „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.

    V případě,že příkon od slunečního záření není dostatečný,jsou splněny podmínky  F8 < FANMAX(doporučujeme 65 ÷ 70 °C )  a F8 < F7,je potřebné teplo  dodáváno přídavným zdrojem ( kotel, el. Spirála ) čerpadlem A3.Kotel je přes 3-cestný  ventil rovněž připojen k topnému okruhu.

    Čerpadlo A2 je řídící jednotkou spuštěno je-li dostatečný příkon od kolektorů F1 > FMIN a v topném okruhu je kladná potřeba tepla.Musí ovšem být splněna podmínka záporné teplotní bilance u solárního bojleru,tedy F3 > F1 a nebo je dosaženo maximální teploty v solárním bojleru FANMAX.S čerpadlem A2 je vždy současně spuštěno i čerpadlo A2´.

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… ,CPC…,SP…)

·       Řídící systém  SH –3 (minimální řada)

·       Solární bojler

·       Solární instalační jednotka  - 2x čerpadlo  typ 25/4(6),napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, automatický odvzdušňovací  ventil,expanzní nádoba, odvzdušnění kolektorů

·       Propojovací potrubí f22x1 mm

·       Připojení ke kotli – potrubí f22/28x1,čerpadlo typ 25/4, expanzní nádoba, filtr

·       DV pro topení ( 20 nebo 30 desek )

·       3-cestný ventil pro přepínání mezi bojlerem a topným oruhem  

 

 

Verze: 3 (up-date 17. květen 2013 12:00)